Smíšený pěvecký sbor AVE

Povídání o sboru

  1. Sbor AVE vznikl na Arcibiskupském gymnáziu (AG) v září 1991, kdy byla obnovena činnost této školy. Sbor má 150 členů a všichni jsou studenti (AG) ve věku od 14 do 18 let. Sbor navazuje na HV této školy a studenti tak mají možnost teoretické poznatky si sami vyzkoušet ve sborovém zpěvu. Proto i repertoár je zaměřen na hudbu všech slohových období.
  2. Sbor působí na AG v Kroměříži a vedení školy jeho činnost podporuje, protože si uvědomuje, že sborové zpívání nejen prohlubuje hudebnost studentů, ale také pomáhá mladým při rozvoji vlastní osobnosti a vede je přes krásu hudby k poznání Boha.
  3. Tím, že každým školním rokem se vymění ve sboru nejméně jedna čtvrtina studentů, sleduji dva cíle:
    • co nejrychleji nahradit maturanty školy
    • rozvinout správné hlasové intonační a rytmické dovednosti pro budoucí růst hudebnosti studentů.
  4. Nejraději vzpomínáme na zpěv svatému Otci Janu Pavlu II (21.5.1995) na Svatém Kopečku u Olomouce, kdy mezi nás přišel a poděkoval nám za krásný zpěv k Panně Marii.
  5. Nové CD máme již připraveno a brzy bude vydáno.
  6. Zde bych chtěl uvést překrásnou atmosféru mezinárodní soutěže v Sant-Quentinu (Francie), kde náš sbor nejenže vyhrál, ale také zakusil pravou atmosféru církevních sborů z celé Evropy (300 zpěváků), při společném nedělním liturgickém zpěvu ve starobylé katedrále 15.října 2000.