Smíšený pěvecký sbor AVE

Večerní AVE (3. března 2005)

Ve středu (3. března 2005) po devatenácté hodině se rozezněl oderský kostel svatého Bartoloměje zpěvem a zvuky varhan.
Ono AVE zde neznamená jen duchovní píseň, ale jedná se také o úspěšný pěvecký sbor při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, který byl založen v roce 1991 a pod vedením sbormistrů Františka Macka a jeho syna Filipa Macka zaznamenal velký umělecký vzestup.

Výčet úspěchů a ocenění sboru, jak byl připomenut moderátory představení, je úctyhodný, AVE představuje pěvecký sbor evropského významu s bohatou koncertní činností i vlastními CD-nahrávkami.

Více než třicet mladých zpěváků ve fialovém úboru s bílými doplňky předvedlo bohatý program. Byly prezentovány především skladby s duchovním námětem, některé z nich zpívané také s varhanním doprovodem, na latinské, staroslověnské, české, anglické a ruské texty, např. Quid retríbuam Domino, Svjatýj Bóže, Zdrávas Maria, Give me Jesus, Tebe poem.

Pan magistr František Macek se zabývá také komponováním, a proto jsme měli možnost si některé jeho kompozice vyslechnout, pozornost si zasluhuje určitě třeba skladba Můj kříž (poslední slova A. C. Stojana).
Krásný zpěv se zřetelnou výslovností, přesná intonace a rytmus, zajímavá barva hlasů, práce s dynamikou a netradiční repertoár - jsou důležitými a podstatnými znaky tohoto sboru.

Jménem všech diváků bych chtěla vyjádřit nejen obdiv, ale také poděkování za mimořádný hudební večer.

Mgr. Dagmar Šubertová, CSŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry