Smíšený pěvecký sbor AVE

Zjevení v Odrách po dvanácté (1.-3. března 2005)

Církevní střední škola a Střední zdravotnická škola
sv. Anežky České Odry

Tř. 1. máje 37, 742 35 Odry, E-mail: info@cssodry.cz
Tel./fax: 556 730 129, http: www.cssodry.cz

„Zjevení v Odrách po dvanácté“

Ve dnech 1. až 3. března se v Odrách uskutečnil 12. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem cca 600 studentů z arcibiskupských a biskupských gymnázií a církevních středních pedagogických a zdravotnických škol z Prahy, Skutče, Českých Budějovic, Brna, Letovic, Prostějova, Kroměříže, Hradce Králové, Ostravy a Oder.

Za tradičně krásná čísla děkujeme i studentům Olomoucké Arcidiecéze, uměleckou lahůdkou jsou vždy netrpělivě očekávaná taneční vystoupení studentů Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, milým pohlazením bývají country tance našich maličkých hostů z Církevní ZŠ v Kroměříži a v letošním roce patřilo k hudebním vrcholům vysněné a dlouho očekávané vystoupení legendárního sboru AVE z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Odborná šestičlenná porota sledovala celkem 48 vystoupení v různých žánrech (divadlo, recitace, monolog, zpěv, muzikál, hra na hudební nástroj, pantomima, tanec) a nabídla studentům 3 hodnotící semináře plné precizních rozborů, hodnocení a komentářů, naplněné nadšenou chválou i fundovanou kritikou.

Informace o tomto velkém uměleckém setkání přinesly následující média : MF Dnes, Moravskoslezský Den, Katolický týden, AD, Hlas, Amatérská scéna, regionální tisk v Odrách, Novém Jičíně a Hranicích, diecézní zpravodaje - Okno v Ostravě, (Oldin v Olomouci ?) , galavečer přenášel Proglas a televizní společnost Telepace ve spolupráci s ČT2, vstupy z přehlídky nabídly i regionální rozhlasové stanice.

Po náročných a strhujících vystoupeních následoval neméně strhující večerní program, v rámci kterého mohli návštěvníci přehlídky navštívit řadu doprovodných akcí dle vlastního výběru. Nádherný umělecký hudební zážitek nabídl i oderské veřejnosti večerní koncert sboru AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, studenti byli jistě potěšeni vystoupením folkové hudební skupiny "Není zač" z Brna, s obrovským ohlasem se setkala beseda a autogramiáda studentů českobudějovického gymnázia Jirky Mádla ("Snowborďáci") a Adama Vojtěcha ("Superstar"), které nebylo třeba představovat a které v neustálém obklopení studentů nebylo možné přehlédnout. Nabitý sál také vyslechl krásný pořad pana Jiřího Fliedra o irské hudební skupině U2, k vrcholným zážitkům patřila i osobní návštěva pana fotografa Jindřicha Štreita. Sportovní vyžití umožnil volejbalový turnaj.

12. ročník je nyní již úspěšně za námi, zbývá jen vyslovit velké poděkování všem profesorům a studentům hostujících církevních škol za jejich nádherná vystoupení, z nichž mnohá byla téměř profesionální a potěšila i pobavila publikum v po tři dny zcela zaplněném sále Dělnického domu v Odrách. Velké poděkování a obdiv si zaslouží profesorský sbor a studenti pořádající Církevní střední školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České.

Poděkování rádi směřujeme také celé řadě oficiálních návštěv, byli jsme poctěni osobní účasti otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, pana generálního vikáře Mons. Mgr. Marcela Tesarčíka, pana biskupského vikáře Mgr. Rudolfa Sikory, pana starosty města Oder Ing. Pavla Matůšů, pana místostarosty Mgr. Jiřího Vlčka, paní poslankyně Ing. Michaely Šojdrové a zástupce ČBK z Prahy pana Ing. Daniela Kuchyňky.

Pavla Hostašová, CSŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry