Smíšený pěvecký sbor AVE

Sbor AVE v Brně

Ve dnech 16.-17. září 2004 se smíšený pěvecký sbor AVE zúčastnil Přehlídky pěveckých sborů církevních škol v Brně. Termín byl zvolen záměrně okolo svátku sv. Ludmily, patronky vychovatelů. Přehlídky se dále zúčastnil pěvecký sbor Datio z Oder, školní pěvecký sbor Cyrilometodějské střední pedagogické školy a gymnázia z Brna a pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia z Prostějova. První den se představily jednotlivé sbory v brněnských chrámech. Posluchači rádia Proglas mohli slyšet sbor Ave při přenosu mše sv. z kostela sv. Augustina. Po mši sv. se sbor Ave představil při koncertu, kde se ukázal jeho široký repertoár. Druhý den proběhla přehlídka sborů. Výkon byl hodnocen třemi porotci, známými hudebníky. Celá přehlídka byla zakončena zpěvem všech sborů při Truvérské mši skladatele Petra Ebena. Myslím si, že celá přehlídka sborů byla na vysoké úrovni, zvláště interpretace některých písní měla velký úspěch.

Mgr. František Macek