Smíšený pěvecký sbor AVE

Sbor AVE v Rakousku

Psal se 2. prosinec 2005, když se sbor našeho gymnázia vydal na dalekou cestu do Kremsu. Kromě našich vedoucích profesorů Františka a Filipa Mackových nás výjimečně doprovázela prof. Michlová a prof. Kubáčková. Hned po ubytování jsme se představili několika skladbami z našeho repertoáru při odkrývání jednoho z adventních oken.

V sobotu jsme měli možnost prohlédnout si naše partnerské gymnázium i část Kremsu. Večer jsme se účastnili prvního koncertu tamní školní rockové kapely.

V neděli nás čekal nejnáročnější, ale také nejkrásnější program. Po zpívání při mši svaté jsme se přesunuli do Melku, jednoho z největších klášterů ve střední Evropě. Po zajímavé prohlídce církevního komplexu jsme chvíli poslouchali ostatní sbory (hlavně z USA) a pak přišla ona velká chvíle. Nejen náš úvodní chorál, ale i ostatní skladby se nádherným barokním chrámem nesly s úžasnou lehkostí. U všech posluchačů jsme vzbudili zájem a závěrem sklidili mohutný potlesk. Myslím, že to byl jeden z našich nejvydařenějších koncertů. Tímto chci poděkovat jménem celého sboru všem, kdož se jakkoli podíleli na přípravě této akce.

Lenka Šimoníková, 4.C