Smíšený pěvecký sbor AVE

Sbor AVE v Praze

Dne 8. prosince, na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, zavítal sbor AVE pod vedením profesorů Františka a Filipa Mackových do Prahy. Na programu byl adventní koncert v Parlamentu ČR.

Odjezd z Kroměříže byl načasován již na půl třetí ráno, což později vyvolalo značnou únavu u všech členů sboru. Začátek samotného koncertu byl stanoven na půl osmé. Poslední skladbou byla koleda Narodil se Kristus Pán, kterou s námi zpívali i poslanci. Poté jsme absolvovali prohlídku budovy parlamentu, během níž jsme také zhlédli část sněmovního jednání. Další částí programu byla prohlídka Černínského paláce, ve kterém sídlí Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Odpoledního volna využila většina zpěváků - navzdory únavě - k prohlídce dalších pražských památek.

Ondřej Cícha, 4.C